Prisijungimas prie portalo iBiblioteka.lt

Norėdami prisijungti prie portalo iBiblioteka.lt, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pasirinkite mygtuką Prisijungti

images/download/attachments/102531559/image2021-6-29_20-20-23.png


2. Nurodykite savo prisijungimo vardą. Kaip prisijungimo vardas gali būti nurodomas viena iš šių reikšmių:

    • prisijungimo vardas

    • skaitytojo pažymėjimo numeris

    • el. pašto adresas

3. Nurodykite savo prisijungimo slaptažodį

4. Pasirinkite funkciją Prisijungti

images/download/attachments/102531559/image2021-6-29_20-24-10.png
Pastaba: Su Google ir Facebook paskyromis portale galite prisijungti tik tada, kai susiejate savo paskyras. Susieti paskyrą su socialiniais tinklais galite meniu punkte „Mano paskyra“ srityje „Socialinių tinklų paskyros“.